Organizare

Prima structura de salvare montană din județul Gorj a fost înființată în anul 1985 de către Consiliul Popular al județului Gorj în baza H.C.M. nr.140 din 1969, forma de organizare inițială fiind de Centru Județean Salvamont cu două echipe, Parâng și Vîlcan, alcătuite din câte 7 persoane, șase salvatori montani și un medic, toți voluntari.

Activitatea Centrului Judeţean Salvamont Gorj era coordonată de Comisia Judeţeană Salvamont , formată din reprezentanţi ai Consiliului Popular Gorj, Direcţiei Sanitare Gorj şi ai Oficiului Judeţean de Turism, comisie ce îi avea în componenţă pe dl. Creţan Ion – secretar general al Consiliului Popular , dr. Ciuchi Virginia – director Direcţia Sanitară Gorj, ec. Adrian Cernitoiu – director Oficiul Judeţean de Turism , dr. Bunaiaşu Sevastian şi Vasile Cârlogea. Alături de membrii Comisiei Judeţene Salvamont, încă de la început, s-au implicat în susţinerea activităţii salvamontiştilor gorjeni dl. dr. Teica Tatian – directorul Serviciului de Ambulanţă Gorj, prof. Manoniu George – jurnalist la ziarul local „Gazeta Gorjului” şi ec. Aninoiu Ion – şef al serviciului buget-contabilitate în cadrul Consiliul Popular Gorj, cel care ne asigura finanţarea, prin Direcţia Sanitară Gorj .

Forma de organizare se menține pana în anul 1993, când, datorita creșterii volumului de activitate, se mărește numărul de echipe la trei, înființându-se echipa Cerna.

In anul 1996, odată cu apariția H.G. nr.1269 se trece la structura de Serviciu Public Județean Salvamont cu aceleași trei echipe de salvatori în subordine formate, de acum, din salvatori angajați și voluntari.

Serviciul Public Județean Salvamont Gorj a fost primul serviciu salvamont din Romania înființat cu personalitate juridică.

Dezvoltarea continuă a activității turistice în zona montană a impus mărirea numărului de echipe la 4, înființându-se echipa Gorj, alcătuită numai din salvatori montani profesioniști, alături de cele trei echipe Parâng, Vîlcan și Cerna alcătuite acum din salvatori profesioniști și voluntari.

In anul 2003 apare H.G. nr.77 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, Serviciul Public Județean Salvamont Gorj adaptându-și organizarea la noul cadru legislativ.

In anul 2006, odată cu apariția Legii nr.402 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, se înființează și echipa Salvaspeo Gorj, structura serviciului fiind de patru echipe de salvare montană şi una de salvare speologică.

Conducerea Serviciului Public Judeţean Salvamont şi Salvaspeo Gorj este asigurata de Cornoiu Sabin, având funcţia de Director şi de Dascălu Cătălin, având funcţia de Şef serviciu financiar-contabilitate, achiziţii publice, tehnic-salvare, turism-administrativ şi relaţii publice.

Anual Consiliul Județean Gorj aproba Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de funcționare și organizare și Componența nominală a echipelor de salvare montană și salvaspeo.

Cadrul legislativ actual ce reglementează activitatea de salvare montană și speologica este :

Din punct de vedere administrativ Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Gorj dispune de unsprezece baze şi posturi de salvare și intervenție, baza centrală Salvamont Târgu Jiu, baza de intervenție Rânca și posturile de intervenție salvamont din comunele Padeş, Tismana, Runcu, Stăneşti, Schela, Bumbeşti Jiu, Baia de Fier – Rânca Nord, Baia de Fier – Peştera Muierilor şi Polovragi.

Baza centrală Salvamont Gorj este situată în centrul municipiului Târgu Jiu și a fost construită între anii 2001-2002 din fonduri alocate de către Consiliul Județean Gorj și o finanțare obținută de Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Gorj prin programul MARR – Fondul de reconstrucție a zonelor miniere. Baza dispune de spațiile corespunzătoare desfășurării activității curente și a celei specifice, dispunând de birouri, sala de şedințe și pregătire teoretică, magazii de echipamente, garaj, sală de întreținere și spălarea echipamentului, panou de căţărare indoor, punct de informare turistică, etc. Baza deservește echipele de salvare montană, speologică și echipele de salvare speciale (complexe și acvatice) dispunând de echipamentele necesare de intervenție, salvare, prim ajutor, radiocomunicații, meteo precum și mijloacele de transport necesare (ambulanță 4×4 concepută special pentru salvarea montană-prima de acest gen din România, autoutilitare de intervenție salvamont, ATV, CUV, barcă cu motor, ambarcaţiuni speciale pentru râurile de munte, pentru peşteri, etc.)

Baza de intervenţie şi salvare Salvamont Rânca a fost inaugurată în anul 2005 și a fost construită din fondurile alocate de către Consiliul Județean Gorj, o parte a dotărilor (cabinet medical, mobilier, etc.) fiind asigurată de către Ministerul Turismului prin Programul Național Salvamont. Imobilul dispune de spațiile corespunzătoare desfășurării activității specifice, dispunând de cabinet medical, camera de veghe/dispecerat, dormitoare, bucătărie şi sală de mese, magazii de echipamente, garaj, punct de informare turistică, etc. Baza deservește echipele de salvare montană care asigură permanența în masivul Parâng și pe pârtiile de schi din stațiune, dispunând de echipamentele necesare de intervenție, salvare, prim ajutor, radiocomunicații, meteo, precum și mijloacele de transport necesare (ambulanță 4×4 concepută special pentru salvarea montană, autoutilitară de intervenție salvamont, ATV, snowmobile, etc.)

 

Împreună cu Consiliul Județean Gorj, în anul 2011, am început implementarea proiectului Dezvoltarea sistemului integrat de salvare montană al judeţului Gorj prin care s-au realizat 9 baze de salvare, distribuite judicios în întreaga zonă submontana a județului, în localitățile Polovragi, Baia de Fier – Peștera Muierilor, Baia de Fier- zona de schi Păpușa, Bumbești Jiu, Schela, Stănești, Runcu, Tismana, Polovragi. Bazele sunt dotate cu dispecerat, punct de informare turistică, cabinet medical, camera odihnă pentru salvatori, garaj, echipamente specifice de intervenție și salvare colective și individuale, radiocomunicații, stații meteo, mijloace de transport, etc. Finanțarea investiției a fost asigurată prin Programul Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, la nivel național, doar două județe, Gorj și Harghita, reușind să obțină finanțare prin acest program. Proiectul a fost finalizat în anul 2014, an în care toate cele nouă posturi salvamont au fost transferate şi date în folosința Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Gorj.