Protecţia mediului

Conștienți de necesitatea protejării patrimoniului natural, încercăm să ne implicăm cât mai mult în acest domeniu, atât prin acțiuni practice în teren, cât și prin acțiuni educative. Astfel, traseele turistice montane, în sectoarele în care acestea traversează arealele protejate, au fost declarate eco-trasee și marcate și semnalizate cu plăcuțe de avertizare, pe care, prin sistemul internațional de pictograme, sunt prezentate regulile de comportament în aceste zone.

Participăm regulat la acțiuni de ecologizare, de reîmpăduriri și de refacere a cadrului natural, o vizibilitate și un succes deosebit avându-l înlăturarea inscripțiilor cu vopsea de pe versanții Cheilor Sohodolului din munții Vâlcan, cele ale Cheilor Corcoaia din munții Mehedinți sau curățirea peșterii Muierilor din Baia de Fier de resturile fostei instalații electrice, abandonată după dezafectare pe circuitul de vizitare sau în galeriile laterale.

Împreună cu membrii asociației „Amicii Salvamont”, începând cu anul 2005 am luat în custodie rezervația naturală Cheile Gropului din munții Vâlcan și monumentele naturii Sfinxul Lainicilor și Stâncile Rafailă din munții Parâng. Obiectivele au fost cercetate și monitorizate circa 7 ani până când au fost predate următorilor custozi, care au obținut custodia arealelor naturale protejate din care acestea făceau parte: Gorjul de Est pentru situl Natura 2000, respectiv Parcul Național Defileul Jiului, pentru Sfinxul Lainicilor și Stâncile Rafailă. În prezent mai exercităm doar custodia Peșterii Floriilor din bazinul speologic al văii Sohodolului, una dintre cele mai frumoase peșteri descoperite în țara noastră în ultimul deceniu.

Proiectele derulate de noi, susținute din resurse proprii sau prin accesarea unor programe de finanțare, au fost deosebit de apreciate, proiectul „PRO NATURA MILENIUL III” ocupând locul II pe țară la Gala Premiilor Ford pentru Mediu în anul 2001, iar în anul următor proiectul „ECOVOLUNTAR” a obținut mențiune în cadrul aceleiași prestigioase gale.

Din resurse proprii sau prin fonduri atrase prin programele de finanțare am realizat panouri de informare eco-turistică în principalele areale protejate, am editat pliantele „Gorj EcoCarst”, „Gorj EcoTurism” și „Gorj EcoMediu”, materiale folosite în acțiunile educativ-informative pe care le întreprindem.

Anual încheiem parteneriate de colaborare pe linie de ecologie, protejarea și conservarea patrimoniului natural cu custozii acestor areale, cu unitățile de învățământ din județ, cu cluburile de turism și organizațiile de cercetași.

Permanent, în natură sau la sediul Serviciului Public Județean Salvamont Gorj din municipiul Tg-Jiu organizăm lecții deschise de ecologie prin care dorim să mărim masa de suporteri și susținători ai patrimoniului natural, dar mai ales de educare și formare a viitoarei generații în spiritul conservării și protejării arealelor naturale cu valoare de patrimoniu.